Sản Phẩm Mới

ĐỒ BẢO HỘ KHÁNG KHUẨN AN TOÀN

Đồ bảo hộ kháng khuẩn Saigon 1 đảm bảo tiêu chí ” Gọn – An Toàn – Tiện Ích ” . Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn & công nghệ của ngành Y Tế đề xuất.
NewLabel_New-01

MẶC NHANH TIỆN ÍCH

Tiện lợi mang theo và sử dụng.

NewLabel_New-01

VẢI KHÁNG KHUẨN 100%

Bảo vệ nhanh khẩn cấp trong môi trường nguy cơ cao lây nhiễm.

GroupOfUniform-Ok_Fix
NewLabel_New-02

CHẤT LIỆU NHẸ & MỀM MẠI

Chất liệu mềm mại phù hợp với  việc di chuyển.

NewLabel_New-02

BỀN & CHỊU ĐƯỢC MA SÁT

Chịu được các lực ma sát tác động và bền bỉ trong các môi trường tiếp xúc.

Khám phá sản phẩm

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 001

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 002

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 003

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 004

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 005

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 006

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 007

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 008

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 009

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 010

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 011

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 012

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 013

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 014

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 015

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 016

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 017

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 018

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 019

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 020

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 021

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 022

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 023

Bộ đồ bảo hộ vải kháng khuẩn – phòng dịch BHPD 024

Đồ bảo hộ kháng khuẩn

CHUNG TAY NGĂN CHẶN DỊCH CÚM

Ý kiến khách hàng

Quý Khách

Liên hệ địa chỉ phân phối

Hoặc

Liên hệ qua email